เงื่อนไขการสมัครตัวแทนจำหน่าย

    เงื่อนไขการสมัครตัวแทนจำหน่าย 

    ทางบริษัทฯ ได้เปิดให้ผู้สนในรวมค้าขายกับทางเรา โดยที่ท่านไม่ต้องซื้อไปสต๊อก หรือลงทุนอะไรเลย เพียงแค่ท่านมีคุณสมบัติตรงตามที่บริษัทกำหนด ดังนี้คือ

    1.  ท่านต้องมีเว็บไซต์เป็นของตนเอง
    2.  เว็บไซต์ของท่านจะต้องไม่มีเนื้อหาไปทางลามกอนาจาร หรือเป็นเว็บไซต์ที่สร้างความเสียหายแก่สังคมและผู้อื่น

เพียง 2 ข้อ เท่านั้นท่าน อาจเป็นหนึ่งในตัวแทนจำหน่ายของทางบริษัทฯ 

    หลักการวิธีการพิจารณ์ให้เป็นตัวแทนจำหน่าย
    1.  เมื่อท่านได้ลงทะเบียนกับทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว จะมีพนักงานของบริษัทฯ เข้าไปตรวจสอบเว็บไซต์ของท่านว่าตรงตามข้อกำหนดหรือไม่ประการใด
    2.  ตรวจสอบข้อมูลที่ท่านได้ทำการลงทะเบียนไว้ อาทิ เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ หรือเอกสารสำคัญ ทางเจ้าหน้าที่ร้องขอ
    3.  มีตรวจสอบจนแน่ใจแล้วว่าตรงตามเงื่อนไข ทางบริษัทฯ ก็จะอนุมัติการเป็น ตัวแทนจำหน่ายให้กับบท่านต่อไป

เมื่อทางบริษัทฯ อนุมัติ แล้ว ท่านสามารถนำ Code รหัสสินค้าโดย Copy ไปแปะไว้ภายในเว็บไซต์ของท่าน และมีลูกค้าคลิกผ่านสินค้าที่ท่านนำไปขายนั้นแล้ว จะถูกลิงค์ มายังเว็บไซต์ของทางบริษัทฯ www.telepartnetwork.com โดยจะมีรหัสของตัวแทนจำหน่ายติดมาด้วย เมื่อลูกค้าทำรายการสั่งซื้อสำเร็จ และทางบริษัทฯ ได้จัดส่งสินค้าไปถึงมือลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่านก็จะได้รับเงินค่าตอบแทนคิดเป็นเปอร์เซนต์ ตามสินค้าที่ทางบริษัทฯ กำหนดไว้ทันที 

    การโอนเงินค่าตอบแทน หรือ "ค่าคอมมิชชั่น" (ต่อไปขอเรียกว่า ค่าคอมฯ)
    เมื่อท่านได้ขายสินค้าและมียอดค่าคอมฯ ปรากฎในบัญชีตัวแทนจำหน่ายของท่าน ทางบริษัทฯ จะโอนให้ทุกวันที่ 28 ของทุกเดือน (ถ้าตรงกับวันหยุดบริษัทฯ จะโอนให้ในทำงานปกติ) และจะตัดยอดเป็นจำนวนเต็ม ขั้นต่ำที่ทางษริษัทฯ จะโอนให้ต้องมียอดไม่ต่ำกว่า 1000 บาท

    ขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกเป็นตัวแทนจำหน่าย
    หากตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติจากทางบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว สามารถถูกระงับหรือถูกยกเลิกจากการเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ดังนี้
    1.  ตัวแทนจำหน่ายนำสินค้าไปขายเองไม่ผ่านบริษัทฯ
    2.  หากทราบว่านำสินค้านั้นไปสร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่น โดยทางตรงและทางอ้อม
    3.  ตรวจพบว่าโกงบริษัทฯ โดยวิธีการทางเทคนิคฯ ต่าง ๆ
    4.  นำสินค้าไป โพสต์ ในเว็บอันไม่เหมาะสม เช่น เว็บไซต์ ลามก อนาจาร เป็นต้น
    5.  หากตรวจพบว่ามีการพยายาม Hack เข้าแก้ไขข้อมูลตัวแทนจำหน่ายอันเกิดผลเสียแก่ทางบริษัทฯ จะสำเร็จหรือไม่ก็ตาม

ตามข้อกำหนดที่กล่าวมาทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก ตัวแทนจำหน่าย ท่านนั้น ออกจากระบบ และจะไม่สามารถกลับมาสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายต่อไปได้

    ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมเป็นหนึ่งในตัวแทนจำหน่ายกับเรา

บริษัท เทเลพาร์ท เน็ตเวิร์ค จำกัด
www.telepartnetwork.com