นโยบายสมัครสมาชิก

    สิทธิ์ในการเป็นสมาชิก

    การสมัครสมาชิกเป็นวิธีการติดต่อกันระหว่าผู้ขาย กับ ผู้ซื้อ "ผู้ขาย" คือ บริษัท เทเลพาร์ท เน็ตเวิร์ค จำกัด และ "ผู้ซื้อ" คือผู้ที่ต้องการซื้อสินค้าจากทางบริษัทฯ หรือเรียกว่า "ลูกค้า" (ต่อไปขอใช้คำว่า "ลูกค้า") เพื่ออำนวยความสะดวก และรวดเร็วในการสืบค้นข้อมูลลูกค้า และเอื้ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าดังนี้

    1.  ลูกค้าจะได้รับ User Name และ Password เพื่อเข้าระบบครั้งต่อไป สามารถสั่งซื้อสินค้าโดยไม่ต้องกรอกข้อมูลที่อยู่ออกใบเสร็จและที่อยู่จัดส่ง เว้นเสียแต่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ใหม่

    2.  ลูกค้าจะได้รับข่าวสารโปรโมชั่นตามเทศกาลต่าง ๆ เพื่อให้สามารถเข้ามาซื้อสินค้าในราคาที่ถูกตามโปรโมชั่นที่แจ้งได้

    3.  ลูกค้าอาจได้รับแต้มสะสมคะแนน,คูปองส่วนลดต่าง ๆ ได้

    4.  ลูกค้าสามารถเข้าไปทำรายการหรือตรวจสอบประวัติสั่งซื้อที่ผ่านมาได้ และสามารถนำใบสั่งซื้อนั้น ๆ นำกลับมาเป็นคำสั่งซื้อปัจจุบันได้โดยไม่ต้องเข้าไปเลือกสั่งซื้อสินค้าตามหน้าเว็บไซต์

    5.  การสมัครสมาชิกลูกค้าสามารถติดตามรายการสั่งซื้อตั้งแต่สั่งซื้อจนถึงได้รับสินค้า

    6.  ลูกค้าสามารถกำหนดช่องทาง รับข้อมูลข่าวสาร หรือ ไม่ต้องการรับข้อมูลข่าวสาร ได้

    7.  ลูกค้าสามารถเก็บสินค้ารายการโปรดไว้ใน "รายการโปรด" ของตนเองได้ เพื่อเก็บไว้ดูในครั้งต่อ ๆ ไป โดยไม่ต้องค้นหาในเว็บไซต์

    8.  การแจ้งเคลมสินค้าก็สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว ลูกค้าสามารถเรียกใบสั่งซื้อมาทำรายการเคลมสินค้าได้เลย

    การยกเลิกสิทธิ์ในการเป็นสมาชิก

    การยกเลิกสิทธิ์เกิดขึ้นได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

    1.  ลูกค้าสร้างความเสียหายให้แก่บริษัทฯ

    2.  ลูกค้าเปลี่ยนแปลงที่อยู่หรือย้ายที่อยู่โดยไม่เข้าไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในข้อมูลสมาชิกของบริษัทฯ

    3.  การโพสต์ความหยาบคาย อันทำให้เกิดความเสียหายแด่ผู้อื่น

    4.  ลูกค้ากรอกข้อมูลประวัติที่อยู่อันไม่ตรงกับความเป็นจริง

    หากลูกค้ามีพฤติกรรมตรงตามข้อกำหนดที่กล่าวมา ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับการเป็นสมาชิกทันทีโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับดุลพินิจ ของพนักงานบริษัทฯ ด้วย
    ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มาเป็นสมาชิกกับทางบริษัทฯ

บริษัท เทเลพาร์ท เน็ตเวิร์ค จำกัด
www.telepartnetwork.com