นโยบายการคืนสินค้า

บริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 7-15 วันหลังจากการสั่งซื้อ ตามกรณีดังต่อไปนี้

 • ในกรณีที่ทางบริษัทฯ จัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าผิด
 •       การเปลี่ยนสินค้าอันเนื่องมาจากการผิดพลาดของทางบริษัทฯ อาจเป็นเพราะการส่งสินค้าผิดจากรายละเอียดที่ได้ยืนยันการสั่งซื้อครั้งล่าสุด ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะรับเปลี่ยนและจัดส่งสินค้าที่ถูกต้อง ให้กับลูกค้าใหม่ภายใน 7-15 วันทำการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • ในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์จะเปลี่ยนสินค้าหลังจากได้รับสินค้าแล้วดังกรณีด้านล่างนี้
 •       -  ต้องการเปลี่ยนสินค้าเพราะชำรุดเสียหายขณะได้รับสินค้า
 •          หากลูกค้าที่ไม่ได้ลงทะเบียนไว้ จะต้องโทรแจ้งมาทางบริษัทฯ (Hot line : 0-89527-1165) เพื่อรับทราบถึงอาการเสียหายของสินค้าที่สั่งซื้อ เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับทราบอาการเสียแล้ว ลูกค้าจะต้องทำการส่งสินค้านั้นกลับคืนมายังบริษัทฯ เพื่อตรวจสอบอีกครั้ง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบค่าขนส่งสินค้ากลับ แต่จะรับผิดชอบค่าส่งสินค้าใหม่ไปให้
 •           หากลูกค้าได้ทำการสมัครสมาชิกไว้กับทางบริษัทฯ ให้ทำการเข้าไปที่เว็บไซต์ เข้าระบบสมาชิก เพื่อทำการทำรายการของคืนสินค้า(โปรดใส่รายละเอียดการคืนหรือเปลี่ยนสินค้าให้ครบถ้วน) เสร็จแล้วให้ลูกค้าทำการส่งสินค้ากลับมาทางบริษัทฯ เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนหรือคืนแล้ว จะทำการตรวจสอบ และจะได้ทำตามเงื่อนไขที่ลูกค้าลงรายละเอียดไว้ในรายการทำคืนต่อไป ส่วนค่าจัดส่งสินค้ากลับคืนทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบค่าจัดส่งสินค้ากลับ แต่จะรับผิดชอบค่าจัดส่งให้ลูกค้าหากเป็นสินค้าตัวเดิมที่ต้องการเปลี่ยน
 •  -  ต้องการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าเพราะลูกค้าสั่งผิด

 •          หากลูกค้าที่ไม่ได้ลงทะเบียนไว้ จะต้องโทรแจ้งมาทางบริษัทฯ (Hot line : 0-89527-1165) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ลงบันทึกรายการไว้  เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับทราบแล้ว ลูกค้าจะต้องทำการส่งสินค้านั้นกลับคืนมายังบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบค่าขนส่งสินค้าทั้งไปและกลับ ค่าจัดส่งสินค้าจะเรียกเก็บตามราคาความเป็นจริงของไปรษณีย์ไทยหากมีอันต้องส่งสินค้าใหม่ให้ แต่ถ้าเป็นการจัดส่งของทางพนักงานบริษัทฯ ทางเราขอคิดค่าจัดส่งต่อครั้ง ครั้งละ 100 บาท

 • ในกรณีลูกค้ามีความประสงค์จะขอคืนสินค้าเป็นเงินสด
 •         หลังจากที่ลูกค้าได้รับสินค้าแล้วภายใน 1-7 วัน มีความประสงค์ต้องการคืนสินค้า หรือยกเลิกคำสั่งซื้อหลังจากที่ลูกค้าได้โอนเงินแล้ว ลูกค้าจะต้องทำการโทรแจ้งหากไม่ได้ลงทะเบียนไว้ (Hot line : 0-89527-1165) หรือทำรายการใน เว็บไซต์  หากได้ลงทะเบียนกับทางบริษัทฯไว้ เมื่อแจ้งหรือทำรายการคืนเสร็จแล้ว โปรดส่งสินค้าที่ได้รับกลับคืนทางบริษัทฯ (ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบค่าจัดส่ง) เมื่อพนักงานบริษัทฯ ได้รับสินค้าที่ลูกค้าต้องการคืนเป็นเงินสดแล้ว จะได้ทำการตรวจสอบคุณสมบัติของการรับคืนเป็นเงินสดดังต่อไปนี้
 •                 1.  สินค้าต้องไม่ชำรุดเสียหาย
                      2.  สินค้านั้นต้องไม่ผ่านการใช้งานใด ๆ ทั้งสิ้น
                      3.  ฉลาก อย. ต่าง ๆ (ถ้ามี) ต้องไม่ชำรุดเสียหาย
 • หากตรงตามข้อกำหนดทั้ง 3 ข้อแล้ว ทางบริษัทฯ จะทำการโอนเงินคืนทางบัญชีธนาคาร (ลูกค้าโปรดแจ้งเลขที่บัญชีที่ต้องการให้โอนเงินคืนด้วย) ให้แก่ลูกค้า เพียง 70% ของราคาสินค้าที่ต้องการคืนเป็นเงินสด
 •   รายการที่ไม่สามารถทำคืนสินค้าได้
          สินค้าจำพวก Software หรือ โปรแกรมควบคุม ไม่สามารถทำคืนสินค้าได้เนื่องจากเป็นโปรแกรมติดตั้งแล้วใช้งาน โดยอ้างอิงตามรหัสลิขสิทธิ์ จึงไม่สามารถรับคืนสินค้าประเภทนี้ได้

 • ** หมายเหตุ **
 •     เพื่อความสะดวกในการดำเนินการคืนสินค้า โปรดเก็บเอกสารใบเสร็จหรือใบส่งของที่ทางบริษัทฯ ออกให้ เมื่อต้องการรแจ้งคืนสินค้า หรือ เปลี่ยนสินค้า ให้ระบุเลขที่เสร็จ หรือ เลขใบส่งสินค้า แก่ทางพนักงานบริษัทฯ หรือ ทำรายใน เว็บไซต์ ของทางบริษัทฯ  พนักงานบริษัทฯ จะได้ทำการตรวจสอบเงื่อนไขและสืบค้นได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 •     ทางบริษัทขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุนสินค้าของทางบริษัทฯ สินค้าทุกชิ้นทุกประเภทได้ผ่านการทดสอบ ตรวจสอบ คุณสมบัติ (QC) ก่อนส่งถึงมือลูกค้า ดังนั้นลูกค้าโปรดวางใจได้เลยว่าสินค้าที่ท่านได้รับจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน
บริษัท เทเลพาร์ท เน็ตเวิร์ค จำกัด
555/53 บีอเวนิว ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน
 • เขตสายไหม กรุงเทพฯ  10220   โทร. 0-89527-1165
 •                 
 •